Kontakt

Organizator: Gdański Ośrodek Sportu – 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, e-mail: mzmp@sportgdansk.pl, tel. 58 524-34-73 lub 501-596-316

Komandor regat: Anita Żebrowska; e-mail: anita.zebrowska@sportgdansk.pl tel. 510- 328-181,

Biuro regat mieści się w biurze Mariny Gdańsk; osoba do kontaktu: Joanna Angowska; e- mail: joanna.angowska@sportgdansk.pl; tel. 517-806-582