Program Regat

Rejestracja
14 -15 lipca 2021 od godz. 10:00 do godz. 20:00 w biurze regat

Inspekcja pomiarowa i techniczna
15 lipca 2021 od godz. 1000 do g. 2000 w porcie regat

Daty wyścigów
Wyścigi zostaną przeprowadzone w dniach:
16.07.2021 – piątek (jeden wyścig up&down i jeden długi wyścig na trasie otwartej)
17.07.2021 – sobota (dwa wyścigi up&down)
18.07.2021 – niedziela (dwa wyścigi up&down)
Planowane jest przeprowadzenie 5 wyścigów.
Sygnał ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu w dniach 16.07.2021 i 17.07.2021 planowany jest o godz. 1055.
W niedzielę 18.07.2021 sygnał ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu planowany jest o godz. 09:55. Tego dnia żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godz. 12:55.
Uroczyste zakończenie wraz z wręczeniem medali, pucharów i nagród przewidziane jest na niedzielę 18.07.2021 na godzinę 16:00
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu ze względu na warunki pogodowe lub z innych przyczyn.